כתב הגנה על החסידים מאת יהודה ליב זוסניץ

כשבא אליעזר צבי הכהן צווייפל להציג תמונה חדשה של החסידות , שהיתה מנוגדת לחלוטין לזו שהציגו רוב משכילי זמנו , התנער מספרי הפולמוס של פרל , וכשסקר בספר שלום על ישראל ( תרכ " ח ) את הדעות השונות על החסידות ' לטוב ולמוטב וגם לעקל ועקלקלות ' , ציין שיעתיק רק את ' שראוי להעתיק ' ' בהשמטת ' כמה ספרים , בהם ' ספר מגלה טמירין ' והדומים לו , משום ש ' רובם ככולם אינם כ " א [ כי אם ] דברים בעלמא , מעורבים בהוללות ובליצנות . וכל מי שרוצה להפיח ברוח פיו , אבני שיש טהר , אין משגיחים עליו , ואין מן הראוי להטפל בו ' . במקרה אחד ביקש מחבר ' להגן ' על החסידות וחשב שיש טעם להתנגד לספר מגלה טמירין דווקא באופן מפורט . בארכיון יהודה ליב זוסניץ אשר בספרייה הציבורית בניו יורק נשתמר כתב הגנה על החסידים מפני פגיעתו הרעה של ספר מגלה טמירין . מחברו הוא יוסף יהודה ליב זוסניץ ( , ( 1910 - 1837 משכיל מזרח אירופי מבית חב " די שהיגר לאמריקה בשנת 1891 ופרסם ספרי מדע פופולריים ( בין השאר פרסם גם ספר על שחמט ) . בארכיונו העשיר , שציווה למסור לספרייה הציבורית בניו יורק ( , ( New York Public Library נותרו כתבי יד רבים שכתב ...  אל הספר
מוסד ביאליק