האם משכיל לץ חיבר את שבחי הבעש"ט

בהקשר זה ראוי להזכיר אגדה נוספת שהיא מעין תמונת ראי לזו הקודמת . אם ספר מגלה טמירין נתקבל בקרב החסידים כספר חסידי לכל דבר , סביר גם להניח שלץ הוא שחיבר את ספר שבחי הבעש " ט כדי להתל בחסידים . הראשון שהעלה אמירה משעשעת זו היה פרל עצמו . בשיחות על ' מגלה טמירין ' , ששיקע בספר בוחן צדיק , מלין אחד הדוברים שרוב הספר בנוי על דברי ר ' נחמן מברסלב ועל ספר שבחי הבעש " ט . והוא ממשיך ואומר : ולמה אין אתם אומרים זאת , הלא כמעט כל ההערות אשר יש לו הם משבחי הבע "שט ומר ' נחמנדל נכד הבע " שט . השבחי הבע " שט אפשר ג " כ חיבר איזה אפיקורס ור' נחמנדל אינו מקובל כ " כ לצדיק גדול כמו שאתם סוברים . 69 שי " ר , ביקורת על בוחן צדיק , עמ ' . 45 תיאור מעין זה מופיע גם אצל חוצנר , הסאטירה העברית , עמ ' ‘ It appeared in Vienna , in 1819 , under the title of “ Megalleh Temirin " ( the Revealer of : 29 - " secrets ( , and immediately created a great sensation among those who lived where the “ Rebbe ’ fraud and “ Rebbe " - worship obtained 70 פרל , מגלה טמירין , איגרת קנ . 71 פרל , בוחן צדיק , עמ ' . 23 דברים אלו...  אל הספר
מוסד ביאליק