השפעה והשפעה מדומה

כמה משכילים סיפרו בזיכרונותיהם כיצד השפיע עליהם ספר מגלה טמירין שעה שעמדו בין העולמות וכיצד הספר חיזק את דרכם מנגד לחסידות ועיצב את זהותם . באופן דומה מסופר גם על מתנגדים שקראו בספר והפיקו ממנו שביעות רצון רבה . כל אותם קוראים ידעו היטב שפרל הוא מחבר הספר , וחלק מהם קראו אותו רק בשל הכבוד שחלקו לו . עדות נאמנה לכך ניתן למצוא בדברים שכתב שמשון הלוי בלוך בשנת . 1825 במכתב אל יוסף פרל כתב על נדודיו במשך תשעה חודשים ' בארצות אונגרין מעהרהען 55 גוטלובר , זכרונות ומסעות , א , עמ ' . 227 - 226 גוטלובר הזכיר מפגש זה בקצרה גם בסיפורו אורות מאופול , עמ ' , 18 כאשר שם בפי אחת מדמויות המשכילים את התיאור הבא : ' עוד נפשי תמלא ענג בזכרי את העיר טארנאפאל ותמונת החכם היקר ר ' יוסף פערל אביט כאלו הוא נצב לפני , בבית ה' אשר יסד לתפלה ולתורה אהלך ברגש , שם ראיתי אור ולא חשך , סדרים ולא צלמות , ראיתי לקחתי מוסר ' . ביצירה אחרת , קול רינה וישועה , עמ ' , 198 - 197 הציג את אחד הגיבורים כחבר קרוב לפרל . 56 גוטלובר , אורות מאופל , עמ ' . 56 , 21 - 20 תיאור דומה שיקע בסיפורו : הזהרו בבני העניים , עמ' . 20 - 19...  אל הספר
מוסד ביאליק