אכזבה מהמילה הכתובה

שאלת השפעת ' מגלה טמירין ' לא הטרידה רק את מנוחת יוסף פרל אלא גם את מנוחת רעיו המשכילים , שקיבלו את הספר בזרועות פתוחות . אחד מהם היה שלמה יהודה רפאפורט ( שי " ר ) , שראה את כתב היד של ספר מגלה טמירין עוד קודם הדפסתו ואף שלח לפרל רשימת הערות והצעות לתיקון ולהרחבה . לימים כתב שי " ר באחד ממאמריו משנת : 1838 ואני אמרתי בחפזי אז [ עם צאת ספר מגלה טמירין ] , כי אחרי שנה או שנתים יתמו המתחסדים מן הארץ וצבועים עוד אינם [ ... ] . עת תשאל עוד אם עזבו [ החסידים ] את עצביהם והטיבו את מעלליהם ? צר לנו כי נהיה מוכרחים לענות , לא כן . גדלה הרעה הרבה מאשר היתה [ ... ] מדוע לא הטיבו קצת צעירים את מעלליהם , כאשר נפתחו עפעפיהם וראו ברור את מעשי רוב אנשי חברתם וסבותם , וחפץ לבם ? הנוכל להעמיס מאומה בדבר זה על מחבר הספר מגלה טמירין ? לשי " ר לא היה מענה של ממש לכישלון . עם זאת , כפי שנראה בהמשך , הוסיף גם הוא לטפח את האגדה שהספר פעל גדולות ונצורות עד שהחסידים נאלצו להתחבא מפחד מתנגדיהם . באותו עניין התייסר גם יהודה ליב מיזס שעה שדן בשאלה מי יקרא את ספרו שלו — ספר קנאת האמת , שנדפס בווינה בשנת . 1828 מיזס...  אל הספר
מוסד ביאליק