הערה על ספר מגלה טמירין ביידיש

בנקודה זו יש להזכיר את הנוסח ביידיש של ' מגלה טמירין ' , שוודאי נועד לקהל רחב בהרבה , גם אם לא בהכרח קהל חסידי . יש לזכור שהדינמיקה של הספר ביידיש שונה לחלוטין . פרל לא התכוון כאן לחקות ספר חסידי , גם לא את ספר שבחי הבעש "ט ביידיש , ורבדים פארודיים רבים נמחקו ממנו . ' מגלה טמירין ' הפך בנוסח החדש לפרוזה שוטפת , מלאה הומור חי ועסיסי . פרל קיווה בוודאי שהספר יעמוד מנגד לסיפורי מעשיות ( חסידיים ולא חסידיים ) שנפוצו ביידיש באותן שנים והיו חומר קריאה מהנה להמון העם שלא קרא עברית . הדבר עולה בבירור מההקדמה המיוחדת ביידיש שחיבר פרל לנוסח זה ( הקדמה שנדפסה במאוחר בידי שמחה כץ ונשמטה מכרך כתביו של פרל ביידיש ) . בהקדמה זו אומר יהודי כפרי פשוט את הדברים הבאים : פֿ רוואס זשע איזט איהם נישט אימציר מעתיק אויף טייטש , פֿ רוואס זאלין מיר פראסטאקיס נישט דיא זכיה האבין , אזוי א ספר צו קענען לייענין . חלעבין אז עס קומט א שבת א יו " ט , אדער דיא ווינטערדיגע נעכט , קומט דעך אונז גאר כמעט משוגע צו ווערען איך ווייס עס זאל אימציר דאס מעתיק זיין אויף טייטש העט ער זיך חלעבין עוה " ב גיקויפט , אין פר זיין טרחה הע...  אל הספר
מוסד ביאליק