שיחות על ספר מגלה טמירין

בספר בוחן צדיק ( פראג 1838 ) שיבץ פרל מסכת של חמישה דיונים בין מספר רב של דוברים על ספר מגלה טמירין , על מהותו ועל מחברו . יש להניח שנתעורר לכתוב דברים אלו בעקבות חיבורו הנזכר של ריב " ל , ' מגלה סוד ' , גם אם המרחק בין השיחות גדול . בכתב היד ' דובר אמת ' , שהוא טיוטה של ספר בוחן צדיק , שיקע פרל שיחות מעין אלו בחלק האחרון . בדפוס בחר להקדים את השיחות , והן תופסות את השליש הראשון של הספר . עד כה היה נהוג לראות באותן שיחות ביטוי ל ' שיח חסידים ' על מהות ספר מגלה טמירין . מדרש השמות מראה שאותן שיחות לא התרחשו בעיירה חסידית נידחת אלא בעיר לבוב , המוצפנת בטקסט על דרך הגימטרייה בשם ' באלז ' , מקום שגם אם היו בו חסידים לא היו הם רבים . חלק מהדוברים נוטים לחסידות ( גם אם אינם חסידים ממש ) 26 מאיר , מגלה סוד , עמ ' . 28 - 26 בשל דמיון זה היו שהעלו את הטענה המשונה כי ריב " ל הוא שחיבר את ספר בוחן צדיק , ראו וויינלעז , יוסף פערל , עמ ' . xxix 27 פרל , בוחן צדיק , עמ ' . 41 - 17 על ' השיחות ' ראו קלוזנר , היסטוריה , ב , עמ ' ; 110 - 109 פרל , על מהות כת החסידים , עמ ' ; 30 - 25 , 21 ורסס , בין מצי...  אל הספר
מוסד ביאליק