קונטרס 'מגלה סוד'

בעניין אחד אין כל ספק : ספר מגלה טמירין השפיע על משכילים . הם קיבלו אותו בשמחה , והוא סייע בידי רבים לעצב את זהותם מנגד לחסידות . כך למשל כתב ריב "ל אל יוסף פרל בשנת : 1820 ספר מגלה טמירין קריתי ושניתי ושלשתי , עיני לא תשבע לראותו , נפשי לא תאמר הון , כל אשר אוסיף להביט בו כן יתוסף בי תשוקתי אליו , חי נפשי ! אדוני , כי מדי אקרא בו אדמה במחזה כי בקהל חסידים אשכונה , ואזכורה ימים מקדם עת הייתי נתח מנתחיהם וחבר לאנשי משחית האלו , באספקלרי ' המאירה אחזה הפעם תהלוכותיהם ורוע מעלליהם , תעבותיהם ושקוציהם כאשר ראיתי אז , הספר הזה מעשה ידי אמן מופלא , כל רואיו יתנו לו פאר ותהלה , והאמת אגיד לאדוני שיותר מאשר קויתי חזיתי בספר הזה , ואני הגבר אשר ידעתי את האנשים האלה , ומעודי חדרתי אל משכיות לבבם הזונה , לי יאות להעיד על המחברת הזאת שמעשה נסים הוא . 4 ראו על כך לעיל , פרק שני ; ובהערות לעמוד השער של מגלה טמירין . 5 ריב " ל , איגרת ( כ " י ); כץ , איגרות , עמ ' . 270 ריב " ל לא הסתפק בכך ונתעורר לתת לספר מגלה טמירין חיות חדשה בקהל חסידים ממש , ומתוך תקווה משעשעת זו כתב את החיבור ' מגלה סוד ' , אשר...  אל הספר
מוסד ביאליק