האגדה בדבר הצלחת ‘הספר‘

אגדה מפורסמת היא שניתן למצוא על מדף ספרי החסידות בחנויות ספרים אורתודוקסיים את ספר מגלה טמירין ליוסף פרל , והמוכרים והקונים אינם יודעים שמדובר בסאטירה אנטי חסידית . אחדים יודעים לספר כיצד ראו חסידים בחנות ספרים או בבית מדרש מדפדפים בספר ומעלים על נס את מחברו , שוודאי צדיק גדול היה . בפרק זה נציג את המקורות לאגדה זו ואת ההשתלשלות שהביאה ליצירתה ונדון בהתקבלות הספר בכמה עולמות . סוגיה זו קשורה בקשר הדוק בסוגיית מקומו של הספר בעולמם של המשכילים , שבו פתחנו את הדיון בסוף המבוא ובפרק הראשון . כאמור , נתפס ' הספר' בעיני המשכילים ככזה העשוי לחולל קונברסיה אישית ומהפכה חברתית ותרבותית . הספרים נתפסו כסוכני התרבות החדשה המתהווה , והם אלו שהיו אמורים לגלות את עיני הסומים התועים השרויים בחושך . משכילים שונים מתארים בזכרונותיהם כיצד ספר זה או אחר חולל בהם שינוי או כיצד קיוו הם לחולל שינוי בלבות אחרים באמצעות הספר שכתבו . אמנם לא חסרו גם תהיות , אכזבות וספקות לגבי ההשפעה המקווה , אבל ביסוד הדברים עומדת האמונה הגדולה בכוחה של המילה הכתובה ובניצחונה ב 'מלחמת הספרים ' . אם נכונים דברים אלו לגבי המשכיל...  אל הספר
מוסד ביאליק