פרק חמישי השפעת ספר מגלה טמירין: דמיון, חיקוי ומציאות