התגלות המושבות

לקראת סוף העלילה הנפתלת ( הנחשפת לקורא רק באמצעות פענוח השמות ) ולאחר שעובדיה מביא דברים על הכוזרים ( שאותם העתיק למעשה מספרו של יוסט ) , מתואר 183 גם בתוך המחנה החסידי היו שהתנערו מכתבי השוחט הנסתר . כך מסופר על ר ' צבי הירש מזידיטשוב , שהיה רגיש במיוחד ל ' סטיות ' מהקבלה הלוריאנית , שהתנער מאחד מכתביו . הוא טען ' שמחברו היה אמנם איש צדיק שהצניע לכת עם השם ' , ' אבל מפני שחי בדורו של רבנו אלימלך זצ " ל מליזענסק , ולא מצא לנכון לבקר את הצדיק ההוא בביתו ' לא ראוי שילמדו בספריו , בראוור , צבי לצדיק , עמ ' יג . 184 פרל , בוחן צדיק , עמ ' . 75 - 72 יש להניח שפרל ליקט כאן סיפור ממקום אחר , אך לא מצאתי מקור מעין זה בספרות העברית והיידיש שבדפוס . הדברים מובאים כאן בשם ' הצדיק ר ' שלמיאל ' . קטע זה ב ' בוחן צדיק ' נתפס בעיני אחדים כ ' סיפור חסידי מופלא ' או ' אגדה עממית נפלאה ' שפרל לא עמד על טיבה ורק לגלג עליה , קלוזנר , היסטוריה , ב , עמ ' ; 318 ברנדוויין , על הלצנות , עמ' . 30 סיפורים על ל " ו צדיקים נסתרים , כמו גם על אנשים פשוטים המתגלים כבעלי כוח מיוחד בעליונים , רווחו מאוד עם הופעתה של ...  אל הספר
מוסד ביאליק