השוחט הנסתר וכתביו בקבלה

אחד המוטיבים המרכזיים לאורך ספר בוחן צדיק הוא דמותו של ' הצדיק הנסתר ' . נסתר מעין זה הוא עובדיה עצמו , שהסתופף בחצרות צדיקים גדולים , זכה לראות את הכתבים האזוטריים של ר ' אדם בעל שם ולבסוף מתנער מהתנועה החסידית ומתגלה כאיש של אמת . בספר בוחן צדיק החיפוש אחר הצדיק האמתי הוא המניע את כל העלילה ומוביל בהכרח לחיפוש צדיק נסתר הסמוי מן העין . לא עלה בידי הצדיקים החסידיים למחוק את הלוח אף על פי שהם לכאורה היחידים שיש בכוחם לעשות זאת , בהיותם קרויים צדיקים . רבני גליציה מצדם מתגלים כצבועים וחונפים לכול . בייאושו מייעצים לו חבריו שיחפש את ' האיש הישר ' בין המוני העם דווקא . כך כותב לו ר ' משה אומניר : ' כמדומה לי שאתה תנסה עוד לילך בין אנשים אחרים פשוטים סוחרים מוזגים סוחרי פראדוקטען באנקיערס חלפנים בעלי מלאכות בעלי אכסניא מלמדים שורפי י " ש שוחטים מעקלירס המחזיקים עמנו , ביניהם יוכל להיות שתמצא יותר אנשים הולכי ישר מבין אותן אשר עד עתה 177 פרל , בוחן צדיק , עמ ' . 117 - 94 על חטיבה זו ראו קלוזנר , היסטוריה , ב , עמ ' ; 318 - 316 צינברג , תולדות , ו , עמ ' ; 347 - 346 , 202 , 67 - 66 ורסס , סי...  אל הספר
מוסד ביאליק