אוטופיה ושברה

תיאור ערי גליציה פותח את הפתח לחטיבה המסיימת את ספר בוחן צדיק על חזון עובדי האדמה , שרבים קראו אותה כאוטופיה פושרת הקוטעת את רצף הספר . אולם אוטופיה זו מובנת רק לאור הפרקים הקודמים . אל מול רבני גליציה , הנוהגים בכפל פנים וחלקם חיים כאנוסים , מעמיד פרל את המשכיל הנסתר האידאלי , תלמיד הגר "א שלצד עבודתו בשדה לומד גמרא עם הגהות הגאון ומתרחק מדרכי החסידים . ביד האיכר העתק של הכרוז נגד החסידים מכ ' בסיוון תקל " ב והוא מתענג על קריאת ' מגלה טמירין ' . אותו צדיק נסתר , או שמא יש לומר : משכיל נסתר , מצליח כמובן למחוק את הכתוב על השרייבטאפיל . המחבר עצמו , היינו עובדיה פרל , אינו יכול להישאר במחיצת האיכר ומוכרח לשוב למקומו ולהמשיך במאבק . אותו מקום מפלט אינו מהווה פתרון למצב אלא חלום בעקבותיו . נתאר חטיבה זו בקצרה אך נפתח בפרשייה אחת המקדימה אותה ונוגעת לדמותם של הצדיקים הנסתרים .  אל הספר
מוסד ביאליק