ביציק (למברג), הרב יעקב אורנשטיין והחרם על המשכילים

העיר הבאה במסעו של עובדיה היא ביציק . גם הבקיא בדרכיה הנפתלות של הגימטריות לא היה מפענח שם זה , שכן בספרו של פרל אירעה טעות דפוס שהקשתה על הפענוח . בספר המודפס כתוב ' ביצוק ' וברשימת טעויות הדפוס שנלוותה אליו , רשימה שנשמטה משום מה מרוב העותקים , נרשם ' ביציק ' , ו ' ביציק ' בגימטרייה מספר קטן עולה למברג ( לבוב ) . את אותה עיר כינה פרל באיגרות אחרות של ספר בוחן צדיק בשם ' שאלעדי ' . עוד בספר מגלה טמירין תיאר פרל את העיר בהרחבה , במעטה של שמות שונים על פי הרעיון שביקש לתאר . השמות שבהם השתמש בספר זה היו ' אכזיב ' , ' עיבאריסעב ' , 63 על המחלוקת , על תוצאותיה ועל מקומו של פרל בה ראו גולדנברג , מכתב , עמ ' ; 259 - 241 פאריעס , תולדות שי " ר , עמ ' ; 47 - 37 ברנפלד , תולדות שי " ר , עמ ' ; 102 - 78 וויינלעז , יוסף פערל , עמ' ; lxv - lv קלוזנר , היסטוריה , ב , עמ ' ; 298 - 297 , 247 - 239 גלבר , טרנופול , טורים ; 85 - 75 גרטר , רבנות ודיינות , עמ ' . 101 - 64 חומר בעל חשיבות רבה להבנת המחלוקת שקוע בכתבי יהודה ליב גרוס שנותרו בכתב – יד . ראו גרטנר , דימוי ומציאות . פרל ושי " ר ניסו להציג את ...  אל הספר
מוסד ביאליק