בריקס (טרנופול), הרב יהושע השל באב"ד ובית הספר

הנה מגיע פרל לעירו שלו , טרנופול , המכונה פעם בריקס ופעם אחרת בערליין . כבר ראינו כיצד תיאר את עירו שלו ב ' מגלה טמירין ' , שם הצפין את המקום בשם ' צידון הרבה ' . כל השמות עולים בגימטרייה מספר הזהה לטרנופול , אבל אינם רק מסתירים את העיר הממשית אלא מצביעים על מהותה . השימוש שעושה פרל בשמות תואם את הסיטואציה שאותה הוא חפץ לתאר : פעם בדמות עיר המתנגדת לחסידות , היא בריסק ( בריקס בחילוף אותיות ) , ופעם כברלין ( בערליין ) , ערש ההשכלה . בשם החדש , המשמש כיסוי לשמו האמתי של המקום , נרמז גם מקום אוטופי אחר , המשמש דגם רצוי ( ולעתים גם מצוי ) של העיר המתוארת . עיקר האיגרות מטרנופול ( בשם המוצפן ' בריקס ' ) מוקדשות לתיאור רבה , ר ' יהושע העשל באב " ד ( , ( 1839 - 1754 וניסיונו להתמודד עם הכתות השונות בעיר . באב "ד שימש בתפקיד רבה של טרנופול משנת תקס " א ואילך . הוא אינו מוזכר כאן במפורש בשמו , ומכונה ' הרב ' . תחילה נפעם עובדיה בן פתחיה ממראה עיניו : הנה הרב אהוב על הבריות כולן . והוא מוסיף וכותב : וכל בני עירו אוהבים אותו ואשתומם על זה כי ראיתי שבקהלה הזאת נמצא שלשה כתות . הכת האחת הם אנשים המ...  אל הספר
מוסד ביאליק