[עמוד מכתב־יד דובר אמת, טיוטת ספר בוחן צדיק, 1825]