מבנה העלילה

בספר בוחן צדיק מתווה פרל שוב מסכת איגרות . אלא שאיגרות אלה אינן נכתבות בידי החסידים אלא בידי עובדיה בן פתחיה ( עורך האיגרות בספר מגלה טמירין ומביאן לדפוס ) וחבריו , שתחילה נראים כחסידים ולבסוף פושטים את לבושם ומתגלה מהותם . הספר פותח ברצונו של עובדיה לשמוע את התגובות השונות לספר מגלה טמירין ולראות אם פעל הספר את פעולתו הרצויה בין הבריות . כל זאת בשל תחושות השליחות הגדולה ' להחזיק ולהרבות אמונת חכמים ' , ושמא יש להוסיף : להחזיק ולהרבות אמונת חכמים אמתיים . כבר בספר מגלה טמירין לעג פרל למונח ' אמונת חכמים ' , שהפך בעיניו אחד הביטויים לאמונה העיוורת בצדיקים , אמונה שביקש לערער מבפנים . כעת שב לאותו עניין בניסיון לברר את מהותו של ' החכם האמתי ' ואת מהותה של האמונה בו , באמצעות בירור ובחינה של אלו התומכים בו . לשם כך נעזר עובדיה בן פתחיה גם כאן בכלים המאגיים הטמונים בכתבים הנסתרים של ר ' אדם , הדמות האגדית מ ' שבחי הבעש " ט' אשר בה פתח פרל גם את ספר מגלה טמירין . עובדיה הולך למקווה , מכוון את כוונות הבעש " ט ( על פי סדר המופיע ב ' ספר ר' ישראל בעל שם ' שנדפס בשנת תקס " ה ) , מעיין ב ' כתב '...  אל הספר
מוסד ביאליק