כתבי־היד של ספר בוחן צדיק ותלאות ההדפסה

ספר בוחן צדיק נדפס בפראג בשנת 1838 ומצוי כתב יד ראשוני של הספר , המכונה ' דובר אמת ' , אשר נחתם בשנת . 1825 כתב היד כולל את רוב הספר המודפס , אבל יש בו שינויים רבים בדרך הצפנת השמות וחסרים בו כמה עניינים שנוספו בזמן הארוך שבין שנת כתיבת הטיוטה לשנת ההדפסה . על פי פענוח השמות נראה שפרל המשיך ושינה בספר עד סמוך להדפסתו . למסגרת זמן זו חשיבות רבה להבהרת כמה פרשיות המשוקעות בו ברמז , פרשיות הנוגעות לטווח שנים גדול . כאשר שלח ריב " ל לפרל את כתב היד ' מגלה סוד ' , המהווה שיח על ספר מגלה טמירין , נתעורר פרל להדפיסו . כדרכו לא הניח לספר ויכוח ( כ " י ) . עמוד השער המחודש , בכתב ידו של פרל , מופיע על אחד העותקים של ספר ויכוח המודפס בספרייה הלאומית בירושלים . שתי איגרות אותנטיות , שבהן נדון בהמשך ( איגרת מאת ר ' חיים כהן רפאפורט על הבעש " ט ואיגרת שבה דברי ר ' אפרים זלמן מרגליות על ספר הצורף ) , נועדו ככל הנראה להיות חלק מנספח התעודות שפרל תכנן להוסיף למהדורה זו . 5 כתב היד נמצא בארכיון פרל בירושלים ועדיין לא זכה למחקר ממצה . ראו ורסס , יוסף פרל כמתרגם ; פרל , טום ג ' ונס ( כ " י ) . לדיון בכתב...  אל הספר
מוסד ביאליק