הערת נעילה

הפרשיות הנזכרות , ובייחוד האיגרת הפארודית הגנוזה , עשויות ללמדנו דבר על טיב כתביו של יוסף פרל ועל היחסים המורכבים בין חסידים למשכילים בני הזמן ובינם 93 ספרין , היכל הברכה , דברים , קעד ע " א ; ספר זאת הברכה , עמ ' תקסג - תקסד . על זיהוי הקיצור הראשון עמד אמסעל , תולדות המנחת חינוך , עמ ' כח - כט , אבל המחבר נמנע מטעמי ' צניעות' מלקרוא לפרל בשמו המלא , וכתב בקיצור ' יוסף פ '' . 94 זילברבוש , מפנקס זכרונותי , עמ ' , 58 סיפר כי החסידים כינו את פרל בשם ' יוסלה טודרוס ' , ' והיו יורקים באמרם " שקץ תשקצנו " למשמע שמו ... ' . עגנון מזכיר את פרל באחד מסיפוריו , ומתאר כיצד ביקשו להביא את אחד מתלמידיו כדרשן , אך הלה היה ' מרוקן מתורה ומצוות ' . לפרל קרא באותו מקום בשם ' יוסיל בנו של טודרוס , הנקרא יוסף פערל ' , עגנון , ' שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו ' , סמוך ונראה , עמ ' . 15 בקיצור יוסף בר " ט ( בן ר ' טודרוס ) השתמש פרל עצמו בחתימותיו על מכתביו . 95 ראו למשל וולדן , קהל חסידים ( תרכ " ו ) , ' הקדמת המאסף והמלקט ' . וולדן לועג לכמה ספרי השכלה ומכנה את מחבריהם : ' העוכרים ופוקרים א " א [ אבי אבו...  אל הספר
מוסד ביאליק