אב טומאה: יוסף פרל בכתבי האדמו"ר מקאמארנא

להשלמת התמונה נציג בקצרה את התמונה שמנגד . רמזים למאבק המשכילים בר' צבי הירש עולים גם מכתבי החסידים ממשיכי שושלת זו , ובראשם שושלות זידיטשוב וקאמארנא . עוד בתורת ר ' צבי הירש נטועה התנגדות עזה להשכלה היהודית שהתפתחה במזרח אירופה , ותלמידיו המשיכו מאבק זה בתוקף רב . כפועל יוצא מכך עקבו גם הם אחר פעילותו של פרל . אין ענייננו כאן בניתוח מלא של תפיסות אלו , שעוד לא זכו לסקירה ראויה , ונציין בקצרה כמה רמיזות לפרל בכתבי ר ' יצחק יהודה יחיאל ספרין מקאמארנא , שכפי שנראה לא רק שיקע מסורות רבות ערך ועניין על הבעש " ט ( כמו זו שהזכרנו בפרק השני ) אלא גם מסורות על ההתנגדות לבעש " ט ותגובות למשכילים שהתנגדו לחסידים בדורות מאוחרים יותר . על גירוש ר ' צבי הירש מברודי , כנראה בסיוע פרל , כתב האדמו " ר מקאמארנא : ' ופעם אחת היה [ ר ' צבי הירש ] בעש " ק בעיר בראד והבריחו אותו משם בבזיון גדול עד למאוד והוצרך לנוס לעיר פודקאמין קרוב ללילה ולא היה לו בגדי שבת עד אחר התפלה ' . סיפור זה , שנרמז כאמור בספר בוחן צדיק , חוזר בשני נוסחים בכתבי קאמארנא , ובשניהם מופיע בעקבותיו תיאור של התעלות דתית בעקבות הגירוש ,...  אל הספר
מוסד ביאליק