מכתב גנוז נוסף, כתב תלונה וגירוש ר' צבי הירש מזידיטשוב

שנתיים לאחר המאורע המובא לעיל מוצאים אנו ' מעשה לעג ' נוסף מצד המשכילים בנוגע לר ' צבי הירש . משכיל בשם אונגאר מיערוסלאב תיאר את בואו של ר ' צבי הירש למקומו וסיפר את שאירע לו . הוא תיאר במכתב שנשלח לטרנופול כיצד ' המון יהודים קבצנים דלפונים ' קיבלו את פני הצדיק ואיך נאלץ לבסוף לעזוב בצו השלטונות . בכך לא פסק הלעג . בשנת 1824 הגיע לידי פרל מכתב מוחרם של ר ' צבי הירש , שנכתב אל ר' נפתלי מרופשיץ ושוב נתבקש פרל לתרגמו . את המכתב הגדיר כמבטא ' תרבות רעה ' . ידוע גם שבשנה זו נחקר ר ' צבי הירש על איסוף כספים אסורים וקיום מניין בביתו ללא רישיון . לאחר מעצר של ארבעה עשר יום שוחרר . בשנת , 1825 לאחר תלאות וסירובים שונים , הותר לבני קהילתו להתפלל בביתו במקום בבית הכנסת של חורף , ומכאן נראה כי רוב אנשי הקהילה כבר היו קשורים לחסידות , או על כל פנים לא התנגדו להתפלל בקרבת הצדיק . גם מקורביו , ובהם הרבי מרופשיץ והרבי מדינוב , זכו לביקורים משטרתיים שלבסוף לא יצא מהם דבר , ורושמם ניכר בחיבוריהם ובדברים המובאים בשמם . מעט מאוחר יותר , בשנת , 1827 חיבר פרל כתב תלונה אישי נגד ר ' צבי הירש , שכל ובספרות המ...  אל הספר
מוסד ביאליק