איגרת פארודית גנוזה של יוסף פרל וגימטרייה שנייה

האיגרת הפארודית , שנשתמרו שתי העתקות שונות שלה בכתב יד , נכתבה סביב שנת , 1820 סמוך לדרשת ר ' צבי הירש הנזכרת וכתגובה אליה . סגנונה וצורת כתיבתה זהים לאלה שבכתבי יד אחרים של פרל ומופיעים בה דברים בגנות ר ' צבי הירש והדרשה שנשא נגד טרנופול ועל שמו של פרל . פרל אינו מזדהה ככותב האיגרת : היא נכתבה כביכול בידי חסידיו של ר ' וואלף ( זאב בנימין , וועלוועלי ) מזבארז , בן המגיד מזלוטשוב ( שנפטר בשנת , ( 1822 ואותם חסידים מתרעמים על ר ' צבי הירש על שקילל את טרנופול . לדבריהם , רבם ( היינו ר ' וואלף ) ביקר בטרנופול כמה פעמים ולא מצא בה עוולה . לפיכך דורשים הם שיחזור בו מדבריו נגד העיר ונגד פרל בתוך חודש ימים , ואם לא יעשה כן ' אזי תדע כי לא תוציא שנתך ותמות מיתה משונה כאחד הנבלים עת תפנה עצמך בבית הכסא ' ( קללה שאליה עוד נשוב ) . בתוך כך מתיר פרל את לשונו במיני גימטריות המצביעות על כך שר ' צבי הירש הוא קרח , שבתי צבי וירבעם בן נבט . כך אומרים כביכול חסידי ר ' וואלף לר ' צבי הירש : איך ערבת לבך בעת היותך בפידקיאמען בשבת ק ' [ קודש ] פרשה בהעלותך לדבר סרה על הקהילה קדושה עיר ואם בישראל טארנאפאל , ...  אל הספר
מוסד ביאליק