ספרים, חינוך והערה על ר' נתן מנמירוב

תגובת החסידים לספר מגלה טמירין אינה ידועה , מלבד רמיזות שנמצאו לכך בכתבי המשכילים עצמם , ונראה שאין כל עדות מפורשת לכך שהכירו את הספר בשלב מוקדם זה . על כל פנים , ברור שהסיפור על חסידים הקוראים בספר לתומם בחושבם שספר חסידי לפניהם אין לו יסוד , והוא טמון בסאטירה של פרל עצמו . היינו , האמונה שחסידים 30 פרל , על תעלולי החסידים ( כ " י ) . 31 בשנת 1839 מתוארת פודקמיין כמקום שרק חסידים מצויים בו ושידם תקיפה במקום , בונאר ומק צ ' יין , מיסיון , עמ ' . 267 - 266 . 450 - 449 32 מאהלר מביא את דברי ראש גליל סטרי משנת 1827 על ר ' צבי הירש , שבהם מסופר על חקירות שהתנהלו נגד אותו צדיק ועל כך שהושם כמה פעמים במאסר , מאהלר , החסידות וההשכלה , עמ ' . 107 - 106 ענזיל נתמנה לרב מחוז סטרי בשנת תקע " ה . בכתב יד בן שלושה עמודים שנותר בארכיון פרל מובא סיפור שלם על מעשה הונאה ואלימות מצד החסידים שענזיל סייע בחשיפתו . שם הרבי החסידי לא נחשף בסיפור וענזיל מצויר כמתנגד אדוק לחסידות , פרל , מקרה אשר קרה ( כ " י ) . בספרות השבחים החסידית המאוחרת נקשרו סיפורים אפולוגטיים רבים סביב דמותו . אמנם מודגשת גם התנגדותו ...  אל הספר
מוסד ביאליק