האיגרות הגנוזות בספר מגלה טמירין

שלל העדויות על דימויו של ר ' צבי הירש בעיני פרל מתגלה לפנינו רק בשנים האחרונות , עם חשיפת השמות המוצפנים בכתביו הסאטיריים ומכתבים רשמיים שכתב לשלטונות , הנוגעים לתנועה החסידית . פרל הזכיר את דמותו של ר ' צבי הירש לראשונה בשנת 1819 בספר מגלה טמירין , הבנוי כחילופי איגרות בין חסידים ורבנים , ובו מוזכר שמו בנוגע להפצת ספרי חסידות והברחתם את הגבול מרוסיה . בספר מגלה טמירין מסופר באריכות 20 שי " ר , נר מצוה , עמ ' 12 ( איגרת זו לא נכתבה אל יעקב שמואל ביק כפי שמקובל לחשוב ) . שי "ר לעג לר ' צבי הירש גם בביקורת שכתב על ספר בוחן צדיק , שי " ר , ביקורת בוחן צדיק , עמ ' . 56 21 איגרת יעקב שמואל ביק , הלברשטאם , מכתבים , עמ ' . 29 , 26 - 24 על הפולמוס בין ביק לשי "ר ראו ורסס , דער בלאנדזשענדיקער משכיל ; הנ “ ל , מגמות וצורות , עמ ' ; 156 - 146 קופפר , ביק , עמ' . 541 - 540 כתב יד נוסף , השמור בארכיון פרל בירושלים , מכוון ככל הנראה כלפיו ועוד ראוי לעיון מדוקדק . ראו פרל , אדרת שיער ( כ " י ) . 22 על רדיפת ר ' צבי הירש מצד המשכילים הרחיבו כמה מחברים , בהם מאהלר , החסידות וההשכלה , עמ ' ; 162 - 161 ...  אל הספר
מוסד ביאליק