ר' צבי הירש מזידיטשוב: קבלה וחסידות בגליציה

אין חולק על מקומו המרכזי של ר ' צבי הירש אייכנשטיין ( 1831 - 1763 ) מזידיטשוב ( w ó ydacz Ż ) כמנהיג חסידי רב השפעה במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה בגליציה . גידולו בחצר ר ' יעקב יצחק , ' החוזה ' מלובלין , וייחודו בשילוב החסידות עם תפיסות קבליות . על עצמו אמר שהוא ' מתלמידי רבי שמעון בן יוחאי ' ושזכה לנשמת ' הינוקא ' שבזוהר . אין אלה מליצות סתמיות שדומות להן מעטרות כל ספרות שבחים חסידית מאוחרת אלא ביטוי לתודעתו העצמית , שהשריש גם בקרב תלמידיו . תלמידים אלו הוסיפו , לעתים בשמו , שזכה לנשמת ר ' חיים ויטאל , שבגלגול אחד היה ר ' ישמעאל כהן גדול , שנתגלה לו ' המגיד ' של ר ' יוסף קארו בזכות טבילותיו , שדיבר עם האר " י , שהוא גדול כאחד התנאים ושנתגלו לו גילויים מגילויים שונים בעולמות העליונים . מאוחר יותר היו שכינוהו ' שר בית הזוהר ' , והמשיכו ודרשו זה " ר — ראשי תיבות ר 'בי ה ' ערשעלע ז ' ידיטשובער . לימוד והפצה של הקבלה , בעיקר זו הלוריאנית , עמדו במרכז הגותו , והוא הנחיל זאת גם למסתופפים בצלו . עם המקורבים אליו נמנה ר ' צבי אלימלך שפירא ( 1841 - 1783 ) מדינוב ( w ó , ( Dyn אשר הציב את הפצ...  אל הספר
מוסד ביאליק