סיום: עובדיה בן פתחיה והרבי מאפטא

מסגרת ספר מגלה טמירין כוללת את ההקדמה של עובדיה , את דברי הסיום שלו ואת הערות השוליים . בתוך אלו מתאר פרל בקווים ברורים את דמותו של ר ' אברהם יהושע השל מאפטא ( , ( 1825 - 1748 היושב במז ' יבוז ' ( Medzhibozh ) משנת תקע " ד . פרל אסף חומר רב הנוגע לפעילותו של הרבי מאפטא , ובשרידי הארכיון שלו מצויים כתבים סאטיריים שונים המזכירים את שמו , בהם סאטירה על הסתלקותו בשנת תקפ " ה , פרגמנט אנטי חסידי על דברים שאמר בשובו מהחתונה באוסטילא בשנת תקפ " א ואנקדוטות שסיפרו משכילים שונים שנתגלגלו לחצרו או שמעו כמה מדרשותיו . לאורך ספר בוחן צדיק , ובאופן דומה בהקדמה המיוחדת לספר מגלה טמירין ביידיש , הרחיב פרל בתיאור הרבי מאפטא כבעל בשר וכשיכור . גם אקסענ פֿ עלד נדרש לתיאור דמותו וחצרו לאורך יצירתו המוקדמת : ' דאס שטערנטיכל ' ; ובתוך כך טמן אנקדוטות רבות ערך מבחינה היסטורית על עלייתו לגדולה לאחר הסתלקות ר ' ברוך . הרבי מאפטא נתפס בעיני משכילים רבים כדמות מרכזית ומשפיעה בעולם החסידי . אחת החצרות המרכזיות במהלך עלילת ספר מגלה טמירין היא כאמור חצר ' דישפאל' 225 על השנה שבה עבר למז ' יבוז ' ראו אגרות האוהב ישר...  אל הספר
מוסד ביאליק