'קשר של רשעים': הסתלקות ובריחה לארץ ישראל

האיגרות האחרונות של ' מגלה טמירין ' משלבות את כל עלילות המשנה גם יחד ומובילות אותנו לקראת הסוף השחור . החורבן המתרגש לבוא על החצרות בשל הפרשיות שבהן הסתבכו החסידים מזרז את שתי החצרות להתקרב זו לזו , אך התקרבות זו נעשית מאוחר מדי , וגורלן כבר נחרץ . השקיעה הכרחית ומובנית במהלכי החסידים לא רק בשל ה ' בוך ' והשפעתו . נגד החצרות מתחזק ' קשר הרשעים ' , והוא כולל את השלטונות , את המשכיל מרדכי גאלד ואת הרבנים שזקפו ראש . בין אלו האחרונים , רק פקידי השלטונות והפריצים המקומיים קוראים את ה ' בוך ' , ואילו למתנגדים היהודים אין צורך בספר משום שדרכי ה ' כת ' גלויות לפניהם גם מבלי לקרוא בו , בייחוד כשספר שבחי הבעש " ט עומד לנגד עיניהם . נפילתם של שני הצדיקים נרמזת כבר בהקדמת ספר מגלה טמירין , שם הבטיח עובדיה להצפין את שמות הצדיקים שבספר , ' כי פרסום גדול יכול ח " ו לגרום הסתלקות , כאשר אירע זאת בזמן רבינו מוה " רן ' . אמירה סתומה זו אינה מבוארת אצל פרל בהוספת הערה , אבל הרמיזה היא בוודאי לדברים תמוהים של ר ' נחמן מברסלב על צדיק שנסתלק בדרכו לארץ ישראל , שבהבאתם רמז פרל לסופם המר של הרבי מזאלין ושל ה...  אל הספר
מוסד ביאליק