גילוי ה'בוך' והסתלקות המזכיר

חטיבת גליציה מסתיימת במציאת ה ' בוך ' , ובכך נסגר המעגל שנפתח באיגרת הראשונה , ונפתח פתח לתיאור סוף העלילה ולשקיעת החסידים . זעקת ר ' זיינוויל באחד ממכתביו מגלה כבר מעט ממה שעשוי להתרחש : ' למע " הש תלשו קברים , ועשו כל מה שביכלתיכם לעשות , הלא בושה וחרפה לנו , שעד עתה לא השגנו הבוך , הש " י יודע מה שעומד בזה הבוך , הלא זאת אינו קיטאוויס , שבוך אחד יעשה לנו כל כך הרבה דם שונאים , לכל הפחות אם נשיג את הבוך , נדע מה שיש בו , בלי ספק כתב זה הבוך איזה מכשף ' . ה ' בוך ' מתגלה בסופו של דבר בחנות ספרים באכזיב ( לבוב ) בזכות ר ' מאיר יעקב ואיזה צעיר לימים מלבוב שהפך לחסיד ויודע גרמנית . ר ' מאיר יעקב ביקש לרכוש את כל העותקים ולשורפם , אבל חברו משכנעו שאין בכך טעם : ואמר לי שלהביכער שלהם אין מועיל זאת כמו בספרים יהודיש , כי בספרים יהודיש , אם שורפים אנחנו אותם , אזי העולם אינם רוצים לקנות עוד זה הספר , מחמת שעל פי רוב העולם אינם עומדין על דעתם , וכששומעין ששורפים את ספר אחד , מפחדים את עצמם לקנות זה הספר , כי אפילו יעיין בהספר , ויראה שאין בו שום דבר רע , עכ " ז מפחד א " ע ואומרים מסתמא כששורפ...  אל הספר
מוסד ביאליק