סיפורים מוצפנים

יש בידינו ידיעות מעטות על פועלו של ר ' ישראל אברהם מטשארני אוסטרהא ( , ( 1814 - 1774 / Cherniostrov בנו של ר ' זושא מאניפולי וחתן ר ' זאב וואלף מטשארני אוסטרהא . בספר מגלה טמירין מסופר עליו מעשה פלא שלם ( בשם הסתר ר ' אברהם יעקב ) שאירע בכפר סמוך לטרנופול . כותב האיגרת , ' יוסף אהרן בעשטבוזרק ' , מספר לחברו שהוא נסע לקהילת ' צידון הרבה ' דרך ' קאחארטביס ' , ומשום ששמע שהרבי ' אברהם יעקב ' ישבות שם החליט להישאר במקום . ' הפלא ' המתואר הוא שהרבי בירכו תמורת פדיון מוגזם , שאת סכומו קבע ודרש בטענה שראה ' דינים מתוחים ' עליו . הכותב התמים שילם לרבי את הסכום הנקוב והרגיש שבשל כך צלח בעסקיו בטרנופול . לאיגרת עצמה אין משמעות מיוחדת לאורך העלילה של ספר מגלה טמירין , ולמעשה לא מובן כלל למה היא מובאת . נדמה שרק בפענוח מלא של השמות המוצפנים ניתן לגלות את הטעם לכך 163 חלוקה זו שבה ומופיעה אצל מחברים אחרים שכתבו בגנותה של החסידות , למשל מיינקין , אהבת ישרים , עמ ' . 25 על הפרדה מלאכותית זו ראו אסף , החסידות בהתפשטותה ; הנ " ל , חסידות פולין . 164 פרל , מגלה טמירין , איגרת קכד . שפרל הקדיש איגרת מיו...  אל הספר
מוסד ביאליק