אדמו"רים בגליציה

לדברי פרל , צדיקי גליציה אינם צדיקים של ממש , שכן עדיין אין בידיהם התקיפות המאפיינת את אחיהם מעבר לגבול . או בלשון ר ' מאיר יעקב , הטוען שבקורדאן ' הרביס אינם שוים כלום , והלואי היה בכאן שני רביס , או לכל הפחות רבי אחד מרביס שלנו , אז בזמן קצר יתהפכו כולם לאנשים אחרים ' . פרל ניסה לשוות לצדיקים במקומו אופי שונה ודרך שונה , גם אם הגדרות אלו חמקמקות וקשה לאמתן . הגדרת צדיקי גליציה כשונים מזידיטשוב אל ר ' אברהם יהושע השל מאפטא , אגרות האוהב ישראל , עמ ' עא - עו ; צבי הירש מזידיטשוב , מכתבי קודש , עמ ' סה - סח . ראו תשבי , חקרי קבלה , ג , עמ ' , 936 הערה / . 125 ' אשר דן ' שווה בגימטרייה ' הירשלי ' ( , ( 555 ו ' קאלקציג ' שווה ' זידאטשאב ' ( . ( 334 ראו שמרוק , דברים , עמ ' ; 95 הנ " ל , הקריאה לנביא , עמ ' . 155 , 153 הפענוח מתאשר מדפי הטיוטות של ' מגלה טמירין' ( נספח ד , שטאף , סימן . ( 90 השם חוזר גם בחיבור גנוז של פרל : ורסס , חיבור סאטירי , עמ ' , 212 . 224 ראו מגלה טמירין , איגרות , קב , קכא . / ' נחל המצה ' היא זבארז ( ż . ( Zbara הזהות בגימטרייה עם הכולל ( . ( 228 161 שמרוק , דברים...  אל הספר
מוסד ביאליק