ר' מאיר יעקב מזאסלאב ואיגרות גליציה

גם בתיאור החצרות המרכזיות , הגבולות הגאוגרפיים אינם ברורים , ופרל מתאר כיצד רבנים מגליציה באים לווהלין ולפודוליה כדי לקבל מינויים או עצות מאדמו "רים חסידיים . אולם פרשיית החסידות בגליציה כחטיבה בפני עצמה מתגלה בזכות ניסיון הרחקת עלמת חן שסרחה ( או ליתר דיוק , אחת שזנתה והרתה ) אל מעבר לגבול ; ובייחוד בזכות איגרות מוכר הספרים ר ' מאיר יעקב מזאסלאב , המתאר את אורחות המקום . סך הכול נכתבו ארבע עשרה איגרות בידי מאיר יעקב או נשלחו אליו , ועליהן יש להוסיף עוד כמה איגרות הנוגעות באופן ישיר ועקיף להרפתקאותיו . רוב אותה התכתבות היא עם ר ' זעליג לעטיטשיבער , מזכיר חצר זאלין , שבשמו נשלח לגליציה לחפש אחר ה ' בוך' ולשמור על האינטרסים של החצר . חטיבה זו מאוחרת מחטיבת החצרות , וכוללת תיאור מעשים שאירעו בשנים 1818 - 1815 למוכר ספרים נודד בשם מאיר יעקב מזאסלאב שנסתבך בהברחת הגבול , עמד בקשר עם ר ' צבי הירש מזידיטשוב ונתפס בזבארז . פרל כתב את שמו של מוכר הספרים בגלוי , ולעומתו הצפין את שמו של ר ' צבי הירש ( 'אשר דן מקאלקציג ' ) ואת המקום שבו נתפס ( זבארז היא ' נחל המצה ' ) . מטיוטת ספר מגלה 157 גליל עי...  אל הספר
מוסד ביאליק