הבעש"ט בטרנופול

את עירו שלו , טרנופול ( , ( Tarnopol הצפין פרל בספר מגלה טמירין על דרך הגימטרייה בשם ' צידון הרבה ' . ייתכן שבחר בשם זה משום שמסופר על יהושע שרדף את מלכי הצפון : ' ויכום וירדפום עד צידון רבה ' ( יהושע יא , ח ) . על כל פנים , ברור שפרל ניסה להרחיק את החסידות מגליציה ולהדפה מעירו ואף המציא מסורת של התנגדות שהוא אינו אלא ממשיכה הנאמן . הוא תיאר את המקום כעיר אשר בה משכילים רבים ( אפיקורסים גדולים ) וחסידים מעטים , אם כי ההתנגדות אינה כפי שהיתה בעבר והיא נתונה בעיקר בידי איש אחד . המצאת מסורת של התנגדות באה לידי ביטוי בשבח חסידי הגנוז בספר מגלה טמירין , או שמא יש לומר : שבח משכילי . ' רבינו הקדוש מזאלין ' מספר על מסעם של אדמו " רים שונים לצידון הרבה ומתאר כיצד גירשו אותם מאותו מקום בחרפה גדולה . הצדיקים שהוא מזכיר הם : ר ' זושא מהאניפולי , ר ' זאב וואלף מטשארני אוסטרהא , ר' משה מפרשעווארסק והזקן ( דער זעדי ) ר ' אריה ליב , הסבא משפאלע . כל אחד מהם זכה לחרפה זו או אחרת בעיר , ובייחוד זה האחרון , שאף היו לו קרובים במקום . אין בידינו עדויות על כך שאותם צדיקים אכן סבלו מהתנגדות בטרנופול אם כי ...  אל הספר
מוסד ביאליק