תולדות הרבנים האנוסים

תיאור שלוש החצרות הוא הגרעין הבסיסי של ספר מגלה טמירין , ובו שילב פרל מעשים הקשורים לספר שבחי הבעש " ט ול ' בוך ' הגרמני . על תיאור החצרות הרכיב פרל שתי חטיבות מרכזיות נוספות : איגרות שני למדנים המנסים למצוא את דרכם ברבנות ונאלצים לחיות כאנוסים מפחד החסידים ; ואיגרות המתארות את גליציה על מתנגדיה ואדמו " ריה . נפתח ברבנים האנוסים . ספר מגלה טמירין לא מעלה על נס באופן גלוי דמויות של משכילים . המשכיל היחיד בספר , מרדכי גאלד , אמנם מתנגד לחצר בזאלין ויש לו תפקיד במפלתה ( בעיקר באמצעות הנהגת דרך כלכלית ' נכונה ' ) , אבל הוא מצויר באופן סולידי כיחיד ומיוחד . את האישים החיוביים בסאטירה צייר פרל בדמותם של הרבנים הלמדנים מתלמידי הגר " א . פרשיית הרבנים עולה בשמונה עשרה איגרות בספר המשלבות את העלילות השונות שבחצרות ומוליכות את העלילה הכללית לקראת סופה . הדמויות המרכזיות בחטיבה זו הן הדיין 128 רובינשטין ( על מהות כת החסידים , עמ ' 23 ) נקט דרך שונה , וכתב : ' הקשר בין שני חלקיו של ס' מגלה טמירין הוא אסוציאטיבי בלבד , לאמור , העלילה הסאטירית , המתוארת בצורה של חליפת האיגרות , יש לה קיום אמנותי משל...  אל הספר
מוסד ביאליק