החצר בדישפאל (מז'יבוז'), קופות הבעש"ט ו'החפצים הקדושים'

על תיאור החצר בזאלין בנה פרל את תיאור חצר דישפאל , שאינה אלא חצר מז ' יבוז' ( Medzhibozh ) שבווהלין . דמות הרבי שבאותה חצר נבנתה על בסיס דמותו של ר ' ברוך ממז ' יבוז ' , נכד הבעש " ט ( נסתלק בשנת . ( 1812 בעניינים רבים קיימת זהות בין התיאור המופיע בספר מגלה טמירין לבין הביוגרפיה של ר ' ברוך כפי שהיא מוצגת בספרות השבחים החסידית המאוחרת , בייחוד היתלותו בייחוסו , תאוותו לעושר ולממון ומידת כעסו . תיאורים מקיפים של החצר במז ' יבוז ' ושל ר ' ברוך מצויים גם בחיבורים סאטיריים אחרים בני הזמן . כך לאורך חיבורו של חיים מאלאגע , ' גדולת ר ' וואלף מטשארני 73 קורצווייל ראה במוטיב ה ' פרנסה ' את אחד המוטיבים המרכזיים בספר מגלה טמירין . בסופו של דבר מתגלה כי ' הכסף , תאוות הבצע , היא הגרעין הנסתר לכל מעשי הצדיקים ' , על הסאטירה , עמ' . 91 - 90 ניתוח ההיבטים הכלכליים שבספר מגלה טמירין דורש עוד ניתוח מפורט . ראו אלקושי , יהודי גאליציה ; ברטל , לאן הלך צרור הכסף . 74 פרל , מגלה טמירין , איגרת קכב . 75 שם , איגרות קלח , קלט , קמ , קמא , קמד , קמז . 76 שם , איגרת קנא . 77 ' מעזבוש ' שווה ' דישפאל ' בגימטר...  אל הספר
מוסד ביאליק