[עמוד מכתב־יד דפי הטיוטות של ספר מגלה טמירין, 1818]