הספר החסידי והעיצוב הפארודי

בספר מגלה טמירין טמון ניסיון להציג ספר שבחים ' משכילי ' העומד כנגד ספר שבחי הבעש " ט , שראה אור בסמוך . כדי להציג את ספר מגלה טמירין כספר חסידי אותנטי עטף פרל את ספרו במסווה של ' ספר חסידי ' בעיצובו החיצוני , ולכאורה גם בלשונו . קשה לענות על השאלה האם היה באמת ' ספר חסידי ' המיוחד בעיצובו החיצוני , גם אם ברור שהיה מרחק טיפוגרפי רב בין ספרי קבלה , חסידות והלכה לבין ספרים שהדפיסו משכילים . המשווה את שער ספר מגלה טמירין לשער ספר שער גן עדן לר ' יעקב קאפיל ממעזריטש ( קארעץ תקס " ג ) ימצא בוודאי מקבילות רבות בנוסח ובצורה , אבל לא מדובר בהכרח ב ' עיצוב חסידי ' ( או ב ' עיצוב קבלי ' ) , וספרים של מתנגדים בני הזמן ( או ספרים הרחוקים מקבלה ) נראים דומים בכמה אופנים . החיקוי והלעג נעוצים אפוא במקום אחר . נציין כדוגמה את השער השני של ' מגלה טמירין ' . בשער זה באה רשימה של כמה מגדולי החסידים שלשמם צורפו תארים מפליגים . והנה , נראה שכל התארים , ולמעשה כל לשון השער מלבד הכותר וכותר המשנה , לקוחים באופן מדויק מהתארים המופיעים בשערי ספרי אותם צדיקים . כך על פי סדר הציטוט הפארודי : ' שבחי הבעש " ט ' ( ...  אל הספר
מוסד ביאליק