זמן כתיבת הספר, הצנזורה האוסטרית והערה על ה'בוך'

ספר מגלה טמירין נכתב בזמן קצר ביותר , ויש להניח שפרל התעורר לכתיבתו לאחר כישלון הדפסת ספרו הגרמני ' על מהות כת החסידים ' ( ber das Wesen der Sekte Ü , ( Chassidim Aus ihren eigenen Schriften gezogen Im Jahre 1816 בשנים — 1817 - 1816 ספר שנפסל בידי הצנזור בווינה . אם לא הצליח להעביר את המסר שחפץ בחיבור עיוני בגרמנית , הנה הלבישו כעת בסיפור מעשה בעברית . לא רק שהספר החדש נבנה 15 על הקריאה הכפולה בכתבי פרל , דרכי ההצפנה בספריו ותולדות מדרש השמות ראו לעיל , במבוא . 16 דיון ממצה על הנוסח ביידיש מובא בתוך מאיר , מגלה טמירין , נספח חמישי . 17 פרל , על מהות כת החסידים ( מהדורת רובינשטין ) . על ניסיון ההדפסה ראו שם , עמ ' ; 14 - 11 מאהלר , החסידות וההשכלה , עמ ' ; 405 - 399 , 161 - 159 רובינשטין , כתב – היד . חומר נוסף על כך גנוז בארכיונים של הצנזורה . כך למשל מתברר שמי שפסל את הספר לדפוס היה לאופולד הרצפלד , על אותם מקורות שעליהם התבסס קודמו , אלא שמחברו העמיד את הספר שנפסל בידי הצנזור במרכז העלילה . אחד המוטיבים העוברים לאורך ספר מגלה טמירין הוא ה ' בוך' האנטי חסידי בגרמנית , ששוב אין לפקפק ב...  אל הספר
מוסד ביאליק