נספח איגרת פארודית על מתנגד לשבחים שנתגלגל בסוס

[ הספרייה הלאומית בירושלים , המחלקה לכתבי יד , ארכיון יוסף פרל , , 4 1153 תיק 110 ב . מילים לא ברורות או לא מזוהות צוינו בסוגריים מרובעים ] [ ... ] האוכל עצור בעטי משלי להודיעך מעשי נפלאות אשר קראו את חתן הרב ר ' אייזיקעל דבראווענסקי [ שמו ]? זכור נא ידידי את הסוס השחור אשר הי ' אצל חתן הרב אשר קנה עם ירא [ צאבוראון ] בעיר רומען , ולנפלאות היו בעיני אנשי עירינו קרימענטשוק מדוע קנה חתן הרב סוס כזה הלא לא [ בגבורות ] הסוס יחפץ ? אכן עתה נתגלה הסוד , וכאשר אודיעך תדע ותבין אשר נפלאות המה מעשי חתן הרב אין חקר למו , הסכת נא אזניך ושמע את אשר אספרה לך . הסוס השחור הזה הי ' גלגול מאפיקורס אחד אשר לא האמין בשבחי הבעל שם טוב זצ " ל ובהסיפורי מעשיות מהרב ז " ל זכותו יגן עלינו , אמנם טרם מותו הכיר האפיקורס הנ " ל את סכלתו וינחם על הרשעה הגדולה הזאת אשר עשה להשמן לבבו ולהכבידו שלא להאמין בדברים קדושים כאלה , ויבך בכי גדול ויתוודה על חטאותיו הגדולים האלה וע " כ אחרי מותו פעלה זאת אשר הצדיקו עליו את הדין אשר לא יאבוד לעולם בכף הקלע רק יתגלגל בסוס שחור בבחינת שחורה אני ונאוה , כי האפיקורסים המה שחורי...  אל הספר
מוסד ביאליק