'ליצנות הכופרים': הדי הביקורת על ספר שבחי הבעש"ט

בחזונו של פרל לאורך ספר מגלה טמירין יודעים ' השרים ' הלא יהודים לצטט בלעג מתוך ספר שבחי הבעש " ט לאחר שקראו את ה ' בוך ' הגרמני , והחסידים מתביישים לעמוד במחיצתם . ההנחה שעמדה בלב ' חזון ' זה היתה שאם יעמדו השלטונות ובעלי השררה על טיבה של החסידות ויקראו את ספריה ודאי שתתעורר התנגדות שתביא לקצה של התנועה החדשה . הד לכך שהביקורת על ספר שבחי הבעש " ט היתה כה גדולה עד שהשפיעה על החסידים ומילאה אותם בושה מוצאים אנו באיגרת של יעקב שמואל ביק אל מנחם מנדל לפין , שנכתבה סמוך להדפסת ספר מגלה טמירין . ביק מספר על שיחה שקיים עם חסיד ובתוך כך מזכיר את קיומו של תרגום ספר שבחי הבעש " ט לפולנית ואת השפעתו : ווארום נעהמין זי ניכט דען שבחי הבעש " ט פראגטי איך איהם . ער איז ביי מיר מבוזה , השיב לי . קל דיט ווא מאן שער אמי ? ( אמרתי לו זאת בלשון יידיש , רק מחמת שאפשר בודאי השר של צרפת גובר כעת לכן פלטה קולמוסי הדיבור הזה בלשון צרפת ) אמרתי לו איך יוכל ספר כזה להיות מבוזה בעיני איש כמוך ? ואמר לי שבן מגיד אחד ממדינתו , איש רך בשנים העתיק השבחים בווארשי ללשון פויליש . וההעתק הוא כעת ביד כל הפריצים , והם ישח...  אל הספר
מוסד ביאליק