ר' נתן מנמירוב, 'ספרי המינות' ו'הספרים הקדושים'

שאלת ' הספרים הקדושים ' והדפסתם הטרידה את מנוחת ר ' נתן מנמירוב , והמונח שב ומופיע בספריו הרבים . ר ' נתן ניסח את התורה הברסלבית , העלה את תורת רבו על הכתב והוסיף עליה פירושים מפירושים שונים . משום שניחן בכתיבה מהירה וקולחת וניזון מתחושת שליחות עליונה עמל על כתיבת אלפי עמודים המנסחים את מה ששמע באופן תמציתי מפי מורו . בעצם מעשה ההדפסה ראה מצווה עליונה והוא אף ניסה להקים בית דפוס משלו . במובן מסוים מילאו אצלו ' הספרים הקדושים ' את מקום הצדיק שנסתלק . גם אם ר ' נחמן עצמו הפליג במעלת ' ספריו הקדושים ' וציווה לקבוע בהם שיעורים ולשננם משום שסודות כל העולמות טמונים בהם , הרי שהוא גילה יחס מורכב כלפי עצם מעשה הגילוי וההדפסה . תחושת השליחות של ר ' נתן לוותה לעתים בהיסוסים ובספקות , ור ' נחמנדל אינו מקובל כ " כ לצדיק גדול כמו שאתם סוברים ' , בוחן צדיק , עמ ' . 23 המענה ששם בפי דובר אחר הוא שלא כל הציטוטים לקוחים מספרי ברסלב ושעל כל פנים ר ' נחמן אינו צדיק פשוט : ' מה שאמרת מר ' נחמנדל ג " כ הוא בושה לומר זאת , אתה איפשר לא ידעת אותו וגם לא קראת הצדקות שלו בספרו ליקוטי מוהרן תליתאה [ נפסח אחרון ...  אל הספר
מוסד ביאליק