ספר שבחי הבעש"ט והביקורת על השבחים

בשנת תקע " ה נדפס בקאפוסט ספר שבחי הבעש " ט , הספר ההגיוגרפי החסידי הראשון המכיל שבחים שסופרו על הבעש " ט ובני חוגו . עד מהרה זכה הספר למהדורות נוספות בעברית וביידיש , חלק מהן לאחר שינויים בהתאם לקהל היעד . היה זה העיצוב הראשון בדפוס של דמות הבעש " ט וניסיון ראשון לרכז בדפוס את השבחים שסופרו עליו בעל פה שנים קודם לכן . בשעת התקנת הספר עמדו לנגד עיני המדפיס גם ספר שבחי האר "י ומסורות סיפוריות אחרות שבהן עשה שימוש בעיצוב דמותו של הבעש " ט . מהדורותיו המרובות של הספר מצביעות על תפוצתו הרחבה , ויש להניח שהוא התקבל באהדה בקרב החסידים גם אם היו כאלו מתוכם שביקרו את תוכנו או חשו שהוא חסר , כפי שנראה בהמשך . ערך סיפור שבחי הצדיקים נעוץ עוד בראשית החסידות , ואין לפקפק במרכזיות ' השבח ' בהוויה החסידית ובהיותו גורם מכריע בהתפתחותה ובהתפשטותה של תנועה זו , שהיתה במהותה תנועה אוראלית . כחלק מתפיסת ' הצדיק ' נתגדלו ונתקדשו ' השבחים' שסופרו עליו , והיה בהם כדי לעצב גם את זהותם של החסידים . 10 ספרות ענפה הוקדשה להתהוות ספר שבחי הבעש " ט , עריכתו ומגמותיו המרכזיות . ראו בין השאר אטקס , הבעש " ט ההיסטור...  אל הספר
מוסד ביאליק