פרק ראשון יוסף פרל, ר' נתן מנמירוב ו‘הספרים הקדושים‘