יוסף פרל, 'הספרים הקדושים' וספרים מחתרתיים

כשביקש ברוך קורצווייל לתאר את פועלו הספרותי של יוסף פרל העמיד במרכז דיונו את ' מלחמת הספרים ' . לדבריו , ' רק בכוח הספרים המשיך העם היהודי להתקיים והתנועה החסידית הבינה זאת היטב . היא היתה זקוקה לספרות קדושה הרבה יותר משהיתה זקוקה איזושהי כת דתית חדשה בעולם הנוצרי ' . כפועל יוצא מכך תיאר את הפולמוס בין משכילים לחסידים כ ' מלחמת ספרים ' , ואת כתבי פרל ראה כספרים הבאים לערער את האמונה ב ' ספרים הקדושים ' של הצדיקים . גם אם קורצווייל אימץ בהנחותיו את הרטוריקה המשכילית בדבר השפעת ' הספר ' הרי שיש בדבריו כדי לשקף יפה את תודעתם של המשכילים בני הזמן . ברור שספרי פרל חתרו תחת ' הספרות הקדושה ' וניסו להסיר מעליה את הקסם . פרל קיווה שהקריאה ' האוניברסלית ' בהם תביא לביעורה של החסידות בכל מקום ואתר . כך סיבב בדמיונו את ה ' בוך ' הגרמני ואת ספר מגלה טמירין בכל מזרח אירופה , מתוך אמונה שבכוח ' הספר ' לחולל שינוי מהותי באדם גם אם לא זו היתה השפעתם למעשה . כשכתב פרל על השפעת ספריו הציג למעשה אוטופיה של ספרים שהיתה רחוקה מרחק רב מהמציאות . עם זאת , ראה כיצד ספרי החסידות נפוצים בין 55 שם , עמ ' . 78 56...  אל הספר
מוסד ביאליק