סאטירה, ספרות והיסטוריה

דומה שאין לפקפק בדברי חנא שמרוק , שאי אפשר לעמוד על מלוא המשמעות והחשיבות של ספרי פרל אלא לאחר פענוח הגימטריות שבהן הלביש חלק משמות האישים והמקומות . החשיבות שבפענוח זה היא לא רק להבנת עצם הסיפור , שכאמור ניתן לנתחו באופן מסוים גם ללא פענוח מלא , אלא להבנה היסטורית מלאה של התקופה על דקויותיה . חשיפת השמות מציירת תמונה שממנה ניתן לדלות עובדות עלומות הקשורות להתפשטות החסידות , לפעילות בתי הדפוס ולדרכם של אדמו " רים שונים , כמו גם פרטים על פרל עצמו ועל זמן חיבור כתביו . ודאי שלא די בחשיפת התשתית הראלית , שאינה אלא השלב הראשון לקראת הפענוח המלא , ויש לבחון את דרכי עיצוב המציאות ההיסטורית בקונבנציות ספרותיות ובמסכת אידאולוגית משכילית מוצקה . היינו , יש לחשוף את המבט אשר בו עיצבו משכילים שכתבו נגד החסידות את המציאות שנגלתה לפניהם ולא רק לדלות את ניצוצות התשתית הראלית המסתתרת בכתביהם . לדוגמה , ניתן לחשוף בספרי פרל שמות מקומות רבים באמצעות גימטריות וכך לנתח כמה פרשיות הנרמזות בספריו . עם זאת יש לקחת בחשבון את ' הגאוגרפיה המדומיינת' שמצייר פרל ואת ניסיונו להפריד בין ' מזרח ' ל ' מערב ' ובכך לצ...  אל הספר
מוסד ביאליק