מחקר כתביו האנטי־חסידיים של יוסף פרל

המחקר סביב כתביו האנטי חסידיים של יוסף פרל מסועף ומגוון וקשור בקשר הדוק לגילוי כתבים חדשים מתוך ארכיון פרל בטרנופול ומתוך ארכיונים ממשלתיים בלבוב ובווינה . אם רוב משכילי הזמן הכירו היטב את כתביו הסאטיריים של פרל ואף ידעו לפענח את הגימטריות ואת הרמיזות ששיקע בהם הרי שוודאי רק מעטים ידעו על היקף מפעלו הגנוז . עד אז היו מוכרים בעיקר ספריו הגדולים , ' מגלה טמירין ' ו ' בוחן צדיק ' , כמו גם חיבוריו הקטנים ' כתית למאור ' ו ' דברי צדיקים ' ( חיבורו של ריב " ל , שעליו הוסיף 7 על ההזנחה ראו ביאליק , רשמים מהגולה ( ' יש בה הרבה אוניקומים שלא יימצאו באוצרות העשירים ביותר . המון כתבי יד שאסף בימי חייו ' ); בראוור , גנזי יוסף פרל ; הנ " ל , זכרונות , עמ ' ; 397 , 389 טשרנוביץ , טרנופול ; שבדרון , עוד לשערורית גנזי פרל ; כץ , איגרות , עמ ' ; 266 סדן , חזיוני היתול , עמ ' ; 97 - 96 הנ " ל , סעיפים קטנים . ראו בהרחבה ורסס , גנזי פרל , עמ ' ; 44 - 38 מאיר , מגלה טמירין , נספח ה . 8 סדן , חזיוני היתול , עמ ' : 96 ' לא מעט מגנזי האוצר נתקפח מחמת משטר הביטול והרשלנות עוד לפני מלחמת העולם הראשונה , באו ימי...  אל הספר
מוסד ביאליק