מבוא

על קברו של יוסף פרל ( 1839 - 1773 ) בטרנופול הוקם אוהל מפואר ( שנשתמר עד לשנות השואה ) , שעליו נחקקו הדברים הבאים : ' פה נטמן מוהר " ר יוסף במהור " ר טודרוס פערל . נולד ביום כ " א מרחשון תקל " ד ונפטר ביום שמחת תורה ונקבר למחרתו שנת צדקת "ו [ ת " ר ] עומדת לעד . מקושט בשני ציוני הכבוד מאת שני המלכים האדירים . מייסד ובונה היכל גדול לתורה לתפלה ולחינוך הבנים פ " ק , ויהי לו לראש ומנהיג עד יום מותו . תנצב " ה ' . מצד ימין נרשם : ' ה " ה הרב החכם הגדול בתורה ובמדעים ירא שמים צדיק וישר שר וגדול בישראל דורש טוב לעמו מגינם בחצרות מלכים ושרים מזיל מכספו וכחו להרבות חכמים ואומנים אשר כמוהם לא היו עוד בישרון ' ; ומצד שמאל : ' קטן הציון מהכיל מהללהו מעשיו הן המה זכרונהו . לכו חזו מפעלותיו בית תפלה וטירותיו שמה מגודלים בנים לתורה ולתעודה אמונים פעלו בקרבם היא חייהו יגיד כי יוסף חי הנהו ' . כתביו הסאטיריים והפארודיים של פרל , כתבים שעליהם עמל קרוב לשלושים שנה , והמקיפים מאות עמודים , לא מוזכרים כאן אפילו ברמז . על פני כתבים אלו הודגש פועלו החינוכי והציבורי והאותות שקיבל על פעילות זו מטעם השלטון הרו...  אל הספר
מוסד ביאליק