תוכן העניינים

פתח דבר 9 מבוא 13 מחקר כתביו האנטי חסידיים של יוסף פרל ; 15 השבח החסידי והמפנה הסאטירי ; 18 הקריאה הכפולה וסוד הגימטריות ; 20 סאטירה , ספרות והיסטוריה ; 23 יוסף פרל , ‘ הספרים הקדושים ‘ וספרים מחתרתיים 26 פרק ראשון : יוסף פרל , ר ‘ נתן מנמירוב ו ‘ הספרים הקדושים ‘ 28 תפילה על מפלת החסידים וביעור ספריהם ; 28 ספר שבחי הבעש “ ט והביקורת על השבחים ; 31 ספר סיפורי מעשיות והתגובה הפארודית ; 37 ר ‘ נתן מנמירוב , ‘ ספרי המינות ‘ ו ‘ הספרים הקדושים ‘ ; 47 שבחי ‘ הצדיקים האמתיים ‘ ; 52 ‘ ליצנות הכופרים ‘ : הדי הביקורת על ספר שבחי הבעש “ ט ; 55 ‘ הספרים הקדושים ‘ , ‘ קדושת השבחים ‘ ו ‘ שבחים משכיליים ‘ ; 58 נספח . איגרת פארודית על מתנגד לשבחים שנתגלגל בסוס 60 פרק שני : מדרש שמות בספר מגלה טמירין 62 זמן כתיבת הספר , הצנזורה האוסטרית והערה על ה ‘ בוך ‘ ; 65 הספר החסידי והעיצוב הפארודי ; 67 מבנה הספר ; 73 ההקדמה ; 74 החצרות המרכזיות ; 78 החצר בזאלין ( לאזין ) ועלילות ה ‘ בוך ‘ ; 80 החצר בדישפאל ( מז ‘ יבוז ‘) , קופות הבעש “ ט ו ‘ החפצים הקדושים ‘ ; 85 החצר באקלו ( אוליק ) והקריאה הריטואלית בספר שבחי...  אל הספר
מוסד ביאליק