חסידות מדומה עיונים בכתביו הסאטיריים של יוסף פרל

עיונים בכתביו הסאטיריים של יוסף פרל יונתן מאיר חסידות מדומה עיונים בכתביו הסאטיריים של יוסף פרל יונתן מאיר יונתן מאיר חסידות מודמה עיונים בכתביו הסאטיריים של יוסף פרל מוסד ביאליק • ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק