ג. קיצורים של מקורות חז"ל

ברשימה זו 67 מקורות חז " ל ( 4 מהם נחלקים למקורות משנה ) שבהם דרשות על ספרי יואל ועמוס , ואלה מסודרים כאן לפי סדר א " ב . לימינם מופיע מספר המייצג את הסידור הכרונולוגי של המקורות . לפרטים הביבליוגרפיים של מקורות אלה , ראה רשימת הביבליוגרפיה בסוף הספר : " מקורות חז " ל " , ושם מסודרים המקורות בסדר כרונולוגי וממוספרים במספר רץ מ – 80 - 1 ( כולל מקורות שאין בהם דרשות ליואל ועמוס ) . 58 אג " ב אגדת בראשית 62 אגדת אסתר אגדת אסתר 23 א אדר " נ נו " א אבות דרבי נתן , נוסח א 23 ב אדר " נ נו " ב אבות דרבי נתן , נוסח ב 67 אוצ " מ אוצר מדרשים 57 א איכ " ז איכה זוטא 57 ב איכ " ז נו " ב איכה זוטא , נוסח ב 22 איכ " ר איכה רבה 21 איכ " ר בובר איכה רבה , מהדורת בובר 48 אליהו זוטא אליהו זוטא 47 אליהו רבה אליהו רבה 17 אס " ר אסתר רבה 13 בבלי תלמוד בבלי 68 ביה " מ בית המדרש , מהדורת ילינק 69 בית עקד בית עקד האגדות 43 במ " ר במדבר רבה 60 בראשית רבתי בראשית רבתי 15 בר " ר בראשית רבה 46 ברייתא דשמואל ברייתא דשמואל 70 בת " מ בתי מדרשות , מהדורת ורטהימר 71 גנז " מ גנזי מדרש 72 גנז " ש א גנזי שכטר כרך א 32 דא "...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן