תוכן

פתיחה : משהו בשביל מישהו 13 מבוא : ואחרי ככלות הכל 23 פרק ראשון : היום הראשון ללימודים 35 פרק שני : נוער עם סיכוי 44 פרק שלישי : " האחר הוא אני " . מה בין אחדות לאחרות ? 80 פרק רביעי : חינוך הוא עניין ציבורי 142 פרק חמישי : אפשר גם להיות פחח : שובו של החינוך המקצועי 166 פרק שישי : גשר צר מאוד : על דתיים וחילונים במערכת החינוך 188 פרק שביעי : מחנכים מסביב לשעון : חינוך בבית הספר ומחוצה לו 208 פרק שמיני : מחשב מסלול מחדש : מסעות בני נוער לפולין 242 פרק תשיעי : רק בגלל הרוח 265 פרק עשירי : המניפסט של הצעירים 289 פרק אחד - עשר : הכל מתחיל במורים 301 פרק שנים - עשר : חיים של משמעות 320 פרק שלושה - עשר : עוברים ללמידה משמעותית 336 נספח : 1 עקרונות רפורמת " ישראל עולה כיתה " 379 נספח : 2 כולנו צוק איתן 381 תודות 419 רשימת בעלי הזכויות 421 הערות 423 עמ ' 12 ריק  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)