הגביש המּמקּד

דן מירון פרקים על זאב ז ’בוטינסקי המספר והמשורר מוסד ביאליק • ירושלים דן מירון הגביש הממקד פרקים על זאב ז ' בוטינסקי המספר והמשורר מבטאחר אחר עיונים בביקורת ובפרשנות  אל הספר
מוסד ביאליק